baliwagnewsonline.com
Sports Clinic in Swimming | Be Informed, Every BaliwageKNOW deserves to Know.
Noong Sabado Dec. 8, 2018 nag-karoon ang Sports Development Office ng isang Sports Clinic (Swimming) sa Montessori de Sagrada Familia Swim Center (Tangos Baliwag Bulacan) na pinangungunahan ng isan…