baliwagnewsonline.com
Batang babae na nakuryente sa baha, nailigtas! | Be Informed, Every BaliwageKNOW deserves to Know.
Isang siyam na taong gulang na bata ang nakuryente habang naglalakad sa baha kasama ang kaniyang dalawang kapatid na pauwi galing sa paaralan noong ika-6 ng Setyembre, 2018 sa Ilang-Ilang Street Br…