balitangbondocpen.wordpress.com
Maligalig na Kamusmusan: Ilang Tala sa Likod ng Awit at Guhit ng Sapilitang Paglikas
artikulo ni Michael Alegre kontribusyong dibuho ni Jayven Villamater kontribusyong larawan ng Southern Tagalog Exposure (dibuho ng mga Bakwet) Nagsimulang umawit ang bata sa bidyo: “O, Bakwet, kami…