balears.novesgeneracions.es
Triguero: “Queda proclamat amb el 99% dels vots Andreu Ferrer com a nou president de NNGG Balears”
La celebració del X Congrés de Noves Generacions va ser un èxit rotund. Després de la seva constitució en temps i forma, el Comitè Organitzador va proposar la mesa del Xè Congrés; per a la presidèn…