balears.novesgeneracions.es
S’aprova la proposta de NNGG de les Illes Balears per ampliar fins als 30 anys els descomptes per a joves de la Targeta Intermodal
NNGG de les Illes Balears va presentar, a través del Grup Parlamentari Popular, una Proposició no de Llei al Parlament de les Illes Balears per instar la Conselleria d’Energia i Mobilitat i el Cons…