balears.novesgeneracions.es
No podem acceptar la presència de dictadors en el poder, ja que acceptar-los suposa disculpar les seves accions
Al llarg d`aquest cap de setmana han transcorregut les diferents activitats acadèmiques programades per l`organització balear de Noves Generacions, en la VI Escola d`Estiu, que ha congregat un cent…