balears.novesgeneracions.es
jose ramon bauza la profunda crisi exigeix politica d`alçada no interessos partidistes
Entrevista a José Ramón Bauzá, President del PP balear publicada el diumenge, 5 de juny al diari ABC