balcaniablog.wordpress.com
El dàlmata, la llengua romànica que va morir a finals del segle XIX
La mort d’Antonio (o Tuone) Udina el 10 de juny de 1898 és un fet emblemàtic en la història de la romanística. Amb el seu traspàs, desapareix l’últim dels parlants de la llengua dàlmat…