balcaniablog.wordpress.com
Cap a una unió econòmica dels països del Balcans occidentals?
Les màximes autoritats europees estan donat suport, i fins i tot impulsant, la creació d’una mena de mercat comú que abasti sis estats balcànics, després que es fes una proposta en aquesta línia e…