balcaniablog.wordpress.com
Els catalans a Albània. Un exemple de l’expansionisme català a la Mediterrània oriental durant el segle XV
La mala fama dels catalans als Balcans, de Grècia a Albània, és notòriament coneguda: la crueltat dels almogàvers, mercenaris que van lluitar al servei de diversos reis catalans, entre els segles X…