balcaniablog.wordpress.com
Les llengües de Croàcia
Els països balcànics s‘han caracteritzat sempre per ser països multiètnics, on viuen, en alguns casos, moltes comunitats molt diverses. Ara bé, durant el decurs del segle XX, és indiscutible que aq…