balaysugidanun.com
Nahanungod sa Mga Laragway halin sa Paraiso ni Jose Edison C. Tondares
“Rugya sa Mga Laragway halin sa Paraiso ang arkipelago, ang kalibutan: mga suba, uma, disyerto, karsada, halintang kang hagdan nga kawayan, hulot, “nga nagabukas sa mga gawang sa kasanagun.” …