balaysugidanun.com
Bag-o nga Libro sa Kinaray-a ni John Iremil Teodoro
Koleksyon ka lima ka panaysayon ni John Iremil Teodoro. Ano ang tangkig? Ano, kag andut, ang “memorya bilang tangkig” kana? Disenyo dyang zine ni Louise Lopez. Ang logo kang Sirena …