balaysugidanun.com
“Palong,” Mabugu nga Istorya ni Fonzy Samillano
“Daw kilat nga hinali nagkuris sa langit ang balita nga nabati-an ni Palong. Gindungaw na ang taramnan sa birha nga my bintana. Sa sirak kang adlaw, daw malapad dya nga linaw nga bag-ong tinu…