balaysugidanun.com
Timplado ni Jonathan Davila
Timplado Kanami kun ensakto lang ang panahon, Kagina sang aga nga nag-init nga nagpamala sang mga linabhan kag kagina sang hapon nga naggal-um kag nagbunok ang ulan, naghugas sang mga dahon kag sek…