balaysugidanun.com
“Mga Tion Pareho Sini” ni Jonathan Davila
Mga Tion Pareho Sini ni Jonathan Davila May mga ti-on nga pareho sini, nagadapya ako didto sa baybay, sa mga ginsulat mo sa balas, sa ginhurma naton nga mga palasyo. May mga ti-on gid nga pareho si…