balaysugidanun.com
‘Indi Natun Kinahanglan kang Duro nga Tinaga sa Atun Tunga’ Zine sa #ZineZoned3: Iloilo Zine Fest 2017
​​ Sa Sabado run, Agosto 26, 2017, halin sa alas 9 sa aga hasta 9 sa gabii sa Robinsons Place, Iloilo! Dya ang una nga Zine kag ginhimo naton para mas mangin accessible ang sinulatan ni Pangga Gen …