balaysugidanun.com
Paalam, Pinalangga nga Lex ni Elma Ayson-McKeown
Mayo 4, 2017, Huwebes, pumanaw na si Lex, ang amun kuti. Aga pa, alas nueve, pagbukas ko ka gawang para sa darwa ko ka mga kuti nga sanday Bob kag Egypt nga sa sulod balay, samtang si Lex sa g…