balaysugidanun.com
Ang Kaso sang Dumaan nga mga Puno ni Jonathan Davila 
“​Paminsara bala ang isa ka ektarya sang puno. Sa gab-i dira gid mapasilong ang mga tikling, pakuro, pitaw, kag halo. Sa idalum sina pwede ka katakod sang duyan. Pwede ka dira kapanagu-ay, la…