balaysugidanun.com
Ang Akun Boracay sa Tag-irinit
“Langit nga nakuwadro kang mga sanga kag dahon kang niyog. Ka san-o lang, may amo ako kadya nga linya sa kahagugma: Ikaw ang akun langit: magalupad ako kanimo.”