balaysugidanun.com
Bag-o nga Libro kang mga Binalaybay sa Kinaray-a!
Sa Akun mga Kasimanwa, Kruhay! “Parapit ang mga mayad, parayu ang mga kadu!” Ka san-o kamo urihi nakabati ukon nakabasa kang binalaybay? Kag sa Kinaray-a gid? Pamatii sa SoundCloud Rugy…