balaysugidanun.com
“Bisikleta, Baybay, Si Josh” ni Genevieve L. Asenjo
Pagpati ni tatay na, wara nagbuy-anay sanday Boboy kag Josh. Wara mong kuno nagrayuanay ang andang lawas. Pareho sanda nakita sa gibungan nga ginatubuan kang mga bakhaw sa pihak nga parte kang daga…