balaysugidanun.com
“Libat ang Kabuhi” ni Sir John Idagdag
Libat ang Kabuhi ni John Idagdag Ang una nga tikang mangin urihi man, Sa kadasig ta magakuri man kita, Sa pagpamahulay, may pagmara, Libat ang pagpanakayon; budlay usuyon. Kon may putukputukan, may…