balaysugidanun.com
Pinaka-una nga Libro sa Kinaray-a kang Balay Sugidanun & ni Early Sol A. Gadong
“Kick-ass dyang istorya ni Early Sol Gadong, isara sa mga kilala nga manunulat natun sa rehiyun nga maestra kang Math sa UP-High School sa Iloilo. Kanami kang ilustrasyon ni Mark Lawrence And…