balaysugidanun.com
Tunog kang Paghigugma ni Elma ‘Nenen’ Ayson-Mckeown
May tunog nga mahinay, “Kag ginaparehas ko sa paghigugma nga ginatago. May dyan man nga madasig maghigugma, Wara run nagaisip kag nagapadali-dali.”