balaysugidanun.com
OLAYRA (Ang Iya Kapung-aw Sa Daray-ahan) ni Norman T. Darap
“Nagtangla sia sa kahawaan kag nahimutaran ang masanag nga bulan. Nagagamo ang iya hunahuna kon paano kag kon diin niya pangitaon ang anak. Nakibot sia sang may hinali lang nga may nagtuhaw n…