balaysugidanun.com
“Ang buraan ko nga hinablës” ni John Iremil E. Teodoro
ALA-SAIS ti aga, pagbalik ko matapos magbakal kang pandesal sa sagwa kang amën cluster, ginsug-alaw ako ni Tatang, ang mal-am nga ingëd balay namën. Ginpamangkot na ako kon nakaagi rën ang trak kan…