balaysugidanun.com
“Sa Paglagaw kag Pagtipon ka Mga Paktakun kang Antique” ni Maria Milagros Geremia-Lachica
Panahon kato kang portable typewriter, ang labing importante nga gadget sa kabuhi kang estudyante. Balik kita sa ikaapat ko nga tuig sa U.P. College Iloilo (nangin U.P. Visayas) bilang estudyante k…