balaysugidanun.com
Sangka Pahina Halin sa Nobela nga ‘Kamatayun sa Isla Boracay’
Note sa Creative Process: Ginbalikan ko ang ginatapos nga pangarwa nga nobela kag naliwan dya halin sa umpisa. May lain kag bag-o nga tunog nga nagtupa sa akun pamatin-an. Lirikal gihapon, daw sa n…