balaysugidanun.com
‘Pagliwa-liwa sa Maryland Renaissance Festival’ ni Joselito “Pajo” Padulla
“Pagsulod sa Revel Grove village, daw piyesta gid man ang pamatyagan. Ang diperensiya lang, daw matuod gid nga nagbalik ako sa panahon nga sa sine ko lang makita — mga eksena sa mga pel…