balaysugidanun.com
‘Dagat sa Akun Isla’ ni Ma. Milagros Geremia-Lachica
Nagapabatyag run ang karamig sa pagsulud kang Fall ukon Autumn season pero kang Oktubre 2, nagsingkal ang init nga daw nagapanghawid pa sa summer. Wara run ang mga bakasyunista nga ‘bennys&#8…