balaysugidanun.com
‘Sa Pagpatay sang Isa, Ulamid Kita’ ni Gil S. Montinola
Halin sa koleksyon ‘Tinaga kag Iban pa nga mga Binalaybay,’ Ika-Duha nga Padya sa IYAS Literary Prize 2013 Patay na ang murugmon. Humlad ang iya pakpak nga nagahuray-ad sa lutak sang ta…