balaysugidanun.com
“Mga Usa sa Pampanga,” “Mga Kuok sa Sampaloc,” at “Halika na sa Kusina” ni Vijae Orquia Alquisola
“Ako si Utin, ang side-kick ni lolo Uli na tiyo ni nanay. Hindi ko alam kung bakit ako tinawag na Utin. Normal lang kay lolo ang gamitin ang mga bahagi ng katawan para ipangalan sa mga tao. M…