balaysugidanun.com
Pagbalik ka Mga Benny
“Angay ka mga seagull, ang mga negosyante mahulat liwan sa sunod nga summer, sa pagbalik ka mga benny.”