balaysugidanun.com
Patam-isa ang Amon Dila (Pangamuyu para sa Bulan sang Pungsodnon nga Pulong) ni J. I. E. Teodoro
Ginuo, ikaw ang gintunaan sang tanan nga tinaga, Ang imo tingog lamang ang amon tunay nga himaya. Ang imo pulong tuburan sang amon kalipay Kay amo ini ang magahugpong sa amon sa katawhay. Sa kadulo…