balaysugidanun.com
Ang Akun mga Abyan nga Ayam
“Masadya ako kaimaw si Hero sa spring, summer, autumn kag winter. Parehas lang nga ako ang gapanag-iya kana. ”