balaysugidanun.com
2 ka Binalaybay ni Winston Gallo
Ulan Luyag ko magsaot sa idalum sang ulan, samtang ginatuslok-tuslok nila ang akon nga panit. Agwantahon ko ang kahapdi, batyagon ko ang kada tuslok kay kis-a lang ini. Luyag ko magsinggit sa tunga…