balaysugidanun.com
Mito + Sci-Fi = Superman: Man of Steel
Labay-labay anay, daw mainit nga kape sa dyang mauranun nga Lunes: mayad lang nagpa-Manila kadyang Biyernes si PJ, akun libayun nga gatudlo sa Ateneo de Davao, para magsaksi sa sangka kasal sa Quez…