balaysugidanun.com
Ang Tigre kag ang Tinanuk nga Saging
NI LINDA ARNAEZ-LEE Gin-edit ni JOSE EDISON TONDARES Sa sangka gamay kag madanlug nga lugar nga ginapalibutan kang kabukidan, may sangka tigre nga nagauli. Dya ginakahadlukan. Kada tukad na sa puto…