balaysugidanun.com
Ay Abaw, Haiku
Ang haiku isara ka bugu nga binalaybay halin sa pungsod Japan nga nagasunod sa minimalist nga prinsipyo kag nangin bantog sa bilog nga kalibutan. Simple, makini, wara’t duro nga borloloy ang minima…