balaysugidanun.com
‘Sa Gihapon, Palangga, ang Uran’
Naman-an n’yo run nga kaimaw ako sa Team La Salle sa Bayani Challenge 2013 kang Gawad Kalinga. Ginhiwat dya sa Kahiusahan Uswag GK Village sa Brgy. Osmena sa Compostela, Compostela Valley Pro…