balaysugidanun.com
Nagkawas sa Bibig
Kang kita lapsag, ang paghibi gid lang ang atun paagi sa pagpabutyag kang atun kinahanglan gani ginakalangkagan gid ang atun una nga pagbato-bato ka mga tinaga. Ang pag-umpisa ka hambal nagapatimaa…