balaysugidanun.com
Masinadyahun nga Tagipusuon
Imo ginbutang ang kasadya sa akun tagipusuon. -Salmo 4:7 Masinadyahun nga Tagipusuon, akun dya naiisipan nga titulo kang ako nagaistorya sa kay Inday Mel a.k.a. Laylay Melanie Hontiveros Agana sa g…