balaysugidanun.com
Wara Galubad, Gadugang lang Tam-is
Pebrero, bulan kang Gugma. Nagaparapit run ang Pebrero 14, ang kaadlawan ni St. Valentine, adlaw man ka taguipusuon. Indi ko malikawan balikan ang akon inagyan sa gugma. Naks!Pero ang indi ko gid m…