balaysugidanun.com
Ang Spring
Pagkatapos kang tag-ramig ukon winter, ang Spring ukon tag-ururan. Sa panahon nga dya gaumpisa hinayhinay ang pagpataas init kang temperatura. Ang adlaw kag gabii pareho ang kalabugun na. Amo dya a…