balaysugidanun.com
Sangka Adlaw nga Paghanduraw kag iban pa nga binalaybay
NI GIL MONTINOLA SANGKA ADLAW NGA PAGHANDURAW Mahugot ang kapyot kang balagon sa puno Ginsigurado kang anang ugat ang kapag-on kang kabud Nagapanultol dya sa lawas kang kahoy Mabakod ang andang ima…