balaysugidanun.com
Diyos ni Mike Orquejo
Diyos sangka kutsara nga istorya (sa mga tamad magbasa)* Sabado ti gabii, alas sais, turog run ang mga manok nga nagahapon sa kasoy. Nagrikulas ang mga sapat kang manawag si Monina. “Mre Sally, tag…