balaysugidanun.com
Kalipay kang gin-angga ni Stephen Louie Checa
Dayaw sa MYH Private Resort, Culasi, Antique Kulang ang mga metapora kag tinaga Agud maipahayag ko ang kalipay Nga naglikup sa akun dila kag kasingkasing Kang tion nga ako ginsabak kag gin-angga mo…