balaysugidanun.com
MIC si MLK ni Ma. Milagros Geremia-Lachica
Bangud bala ka pagbaha sa America ka mga produkto nga Made in China nga pati ang estatwa ka bantog nga baganihan Martin Luther King Jr. ginhimo man sa China? Ang treynta ka piyes nga rebulto gintil…