balaysugidanun.com
“Gindapit sa Pihak-Magtimbang” ni Milagros Geremia-Lachica
Featured Image: Jared Andrew Schorr (www.losttaeminor.com) Gindapit sa Pihak-Magtimbang Milagros Geremia-Lachica Ginbata ako sa Kinaray-a nga hambal ka akun mga mal-am kag sa akun una nga pagtuon m…